Gezi Rehberi

Gezi Rehberi

Çoban Geçidi kanyonu

Gebze çevresinde Ballıkaya dışında bir başka doğa harikası daha var. Çoban Geçidi Kanyonu. Eski İzmit yolu üzerinden gidilebilen ve Geb­ze’ye 44, İstanbul’a 110 km. uzaklık­ta olan Kutluca Köyü, kanyonun ya­kınlarındaki tek yerleşim yeri. Aracı olmayanlar, Gebze minibüs garajın­dan saatbaşı kalkan Sevindik mini­büslerini kullanabilirler. Kanyon ...


Detaylar

Balıkkayalar Vadisi

Gebze’den İzmit’e giden E-5 yolu üzerinde, Gebze’ye 7 km. uzaklık­ta Ballıkayalar Vadisi, Tabiat Parkı ve Doğal SİT Alanı sayılan bir ko­ruma alanı. 1,5 km uzunluğunda, 40-80 m. genişliğinde. Kireç taşla­rının erimesi ile oluşmuş, Ballıka  yalar Deresi’nin oluşturduğu şelale ve göllerin üzerinde seyir teraslan bulunuyor.. Çok popüler bir yer. Tr...


Detaylar

Gebze

Gebze idari olarak Kocaeli’ne Jbağlı ise de İstanbul’un hinterlandı durumundadır, tümüyle bir sanayi bölgesi haline gelmiştir ve daha çok İstanbul'la ilişkidir. Kent merkezinde bir Mimar Sinan eseri olan ve Mısır ile Rodos’ta va­lilik yapan Mustafa Paşa tarafın­dan yaptırılan Çoban Mustafa Paşa Camii, Türk süsleme sanatının tüm özelliklerine sah...


Detaylar

Bayramoğlu

Bayramoğlu da bir zamanlar İstan­bul’un en gözde sayfiye yeriydi. Hâlâ da yazlık evler var ama deniz kirliliği yüzünden eski keyfi kalma­mıştı uzun süredir. Körfez ve Anadolu yakasında antma tesis­lerinin devreye girmesiyle deniz son yıllarda girilebilir duruma geldi. Ve bölge yeniden canlan­maya başladı. Yaz aylarında ilgi gören Dana’da konakla...


Detaylar

Tuzla

Tuzla sahili, bataklığa dönüşmüş sulak alan ve tersaneler arasında bir vaha. Havuzlu ve iyi düzenlen­miş bahçeleriyle görkemli villalar, çevreye direniyor. Tuzla’nın gezgin­ler için en çekici tarafı sahil boyu sıralanan iyi lokantalan. Köftecileri ve balıkçıları her zaman rağbet görüyor. Kalite ve uygun fiyatların­dan hiç şaşmıyorlar. Tuzla adı ...


Detaylar

Ağva

Ağva, Çanak ve Göksu dereleri arasında kalmış, alüvyonlar üzeri­ne kurulmuş bir sahil kasabası. Yazlık konut istilasından da şimdi­lik korunmuş.Eski zamanlarda Ceneviz ve Vene­diklilerin kolonisiymiş.Ağva’nın plajı 50 metre eninde 2.5 km. uzunluğunda ve önünde uza­nan deniz pınl pırıl. Son yıllarda daha çok ilgi çekmeye başlayan Ağva şirin balıkçı ...


Detaylar

Şile

İstanbul’a yakınlığı ve her türlü ihtiyacın karşılanabildiği il­çe olması nedeniyle rağbet gören bir tatil merkezi.Özellikle yazlık tatil sitelerinin akınına uğru­yor. Akın sade­ce kıyılara değil.Çevresindeki köy­leri de ikinci konut- ^ çulann yoğun ilgisini çe­kiyor.İstanbul’u Şile’ye bağlayan otoyo­lun büyük bölümü açıldı. Şile’ye yaklaştığınızda...


Detaylar

Polonezköy

İstanbul’un yanıbaşında il­ginç bir köy var: Po­lonezköy! Alışıl­mış köylere hiç benzemeyen yeşile boğul­muş, çağdaş bir yerleşime “köy” demek aslmda biraz uy­gunsuz düşüyor ama resmi statüsü böyle.Baharla birlikte yaz sonuna kadar hafta sonlan oldukça kalabalık oluyor, diğer günler daha sakin. Güzel, geniş bahçeli yapılan; lo­kantaları, piknik ala...


Detaylar

Adilhan

250 haneli köyden bu defa toprak yolla 11 km. sonra Saziıdere Kö- yü'ne, 6 km. sonra ise Gökçete- pe’ye gelirsiniz, Sırtını ormana da­yamış olan Adilhan Köyü, temiz havası denizi, bitki örtüsü ve en önemlisi ahtapotların yavrulamaya geldiği sahili ile bakir bir koy. Köy çam, armut, akasya ve zeytin ağaçlan ile kaplı. Sahilinin, astım ve nefes darl...


Detaylar

Enez

Doğa ve tarih meraklılan için keş­fedilmeyi bekleyen, köşede kalmış beldelerimizden biridir Enez. Saros körfezine kıyısı olan Enez, M.Ö. 7500 yıllarına kadar uzanan bir tarih zenginliğine sahip. M.Ö. 1000 yıllarında Poltbyria adıyla bir Trak kenti olarak ünlendi. Hele­nistik çağda Enez bir sanat ve kül­tür merkezi olarak öne çıktı. Oıta- çağ'da Ce...


Detaylar

Karaağaç

Kentin doğu ucu Kırkpınar ise ba­tı ucu da Karaağaç’tır. Kent mer­kezinden 10 km. uzaklıkta olan ve Osmanlı döneminde yazlık dinlen­me yeri olarak kullanılan Kara- ğaç’ın bugün bir de özelliği var. Meriç Nehri hep simi' çizgisidir de bir tek burada batısına geçme ola­nağı verir. Karağaç’ta Rumeli De- miryolu’nun 1873’te açılmasınm ar­dından yapılan...


Detaylar

Sarayiçi

Edime bir dönem Osmanlılann başkentiydi. Padişahların Edir­ne’de ikamet ettikleri dönemde yaptırılan saraylardan Edime Sarayı Hümayunu Osmanlı Sarayla- n arasında Topkapı’dan sonra en büyüğüdür. Tıpkı Topkapı gibi,her padişahm yaptığı eklemelerle büyüyen saray, bakımsızlık ve doğal afetler nedeniyle büyük ölçüde yok olmuştur. Saraydan kalan tek yap...


Detaylar

Selimiye Camii

Kentteki en önemli tarihi eser olan Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dedi­ği Selimiye Camisi Türkiye’nin ulus­lararası mimari değerlerinin başta ge­lenidir. 22,202 metrekarelik alana ya­yılan külliyetlin bir bölümü Türk-İs- lam Eserleri (Selimiye) Müzesi olarak düzenlenmiştir. 1569-1575 yıllan ara­sında yapılan külliyenin 27.760 kese akçeye malolduğ...


Detaylar

Mürefte

Temiz kıyılar, güzel plajlar.Şarabın ünlü markalan burada. Kutman şaraplarının kumcusu ailenin 1900lü yılların başından 1976’ya kadar yaşadığı evin yanındaki yapı müze.  Müzede 80 yıllık üretimin kayıtlan, eski şarap şişeleri, mantarlar, kantarlar, çıkrıklar, tulumbalar ve fıçılar sergileniyor.Aynca Doluca, Gülor gibi markaların da bağları,fabri...


Detaylar

Hoşköy

Adı üstünde çok hoş bir köy. Bağcılık, balıkçılık ve tarım temel uğraş alanı olmayı sürdürüyor. Köyde şarap üretim yerleri de var. En önemlisi Hoşköy Melen Şarapçılık. Sahilde satış noktalan, Hoşköy tepelerinde de üzüm bağlan var. Bağların içinde de manastır kakıtılan. Manzara yine pek güzel. Bağlara ek olarak bu kakıtılan da gezdiriyorlar istey...


Detaylar

Uçmakdere

Ganos Dağı eteklerindeki eski bir Rum köyü olan Uçmakdere, epeyce müreffeh bir dönem geçir­miş ki, taş-ahşap kanşımı çok güzel konaklar, evler yapılmış. Mübadele sonrası gelenler de bu evlere sahip çıkmışlar. Asırlık çınar ağaçlarının gölgelediği köy meydanında ve daracık parke taşlı sokaklarında, güzelim evlerin arasında dolaşmak keyif verici. Köy...


Detaylar

Marmara Ereğlisi

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ’ın İstanbul’a en yakın, sahil ilçesi. Haftasonu bir gününüzü ayırın Marmara Ereğlisi için. Güzel kumsalı boyunca yürüyebilir, acıktığınızda kıyıdaki balıkçı lo­kantalarından birine oturabilirsi­niz. Yemek öncesi ya da sonra­sında Marmara denizinin bir oya gibi işlediği kıyı bölgesindeki il­ginç kaya yapısını keşfe çıkmalı...


Detaylar

Dupnisa Mağarası

İğneada - Demirköy- Kırklareli yolu üzerinde, Demirköy yakınlannda kuz- 1 eye aynlarak ulaşılan Dupnisa Mağarası, bölgeye yapılacak turun en önemli durak noktası İçinden nehir geçen 3 km’- den fazla galerisiyle el değ­memiş, sarkıt ve dikitleriyle etkileyici bir mağara Dupnisa. Sarpdere Köyü yakınlannda- ki mağaraya ulaşmak için yürümek gerekiyor. ...


Detaylar

İğneada

Bulgaristan sınırına 12, İstanbul’a 260 km. uzaklıktaki İğneada, ki­lometrelerce uzanan kumluk sa­hili ve plajıyla çevredeki en gü­zel sayfiye yerlerinden biri. Bu güzel beldede otel ve pansi­yonlar bulunuyor. Ev pansiyon­culuğu da son yıllarda gelişme göstermiş. Haftalık, aylık veya sezonluk olarak ev kiralamanız da mümkün, karavan ve çadır kur...


Detaylar

Vize

Bölgede tarihi çok eskilere giden yerleşimlerden biridir Vize. Kentin geç Roma ve Bizans döneminden kalıntılar hemen her yerde. Kısa kent tutunun başlangıç nok­tası, bir höyük üzerine, MÖ 1. yy’da kurulmuş olan Vize Kalesi. Merkez kale mahallesindeki iç kale ve kent surian, Bizans imparatoru Jüstinyen döneminde genişletilmiş, mamur kılınmış. İç ka...


Detaylar